Menu RingFinger Subteam

Đang tải player

[VIETSUB] [Disc 5-1] HOME PARTY - R&V 4 o’clock Recording Story

23/07/2018 - 22:04 · 233

Giải trí

Quá trình thu âm bài hát 4 o'clock của R&V và câu chuyện phía sau bài hát ấy.

namjoon taehyung rm rap monster v vietsub bts memories 2017 home party recording story disc 5

Loading...