Menu RingFinger Subteam

Đang tải player

[VIETSUB] [Disc 5-8] Genius Lab Making Film

23/07/2018 - 22:42 · 239

Âm nhạc

Video được quay theo yêu cầu đặc biệt của Thiên tài Min Suga. Genius Lab của Suga được sắp xếp như thế nào sau khi công ty chuyển sang nhà mới, cùng xem nhé!

making film suga memories 2017 vietsub bts genius lab min yoongi disc 5

Loading...